menu
menu Menüyü Görüntüle

Osmaniye Polikliniği

Osmaniye Polikliniği muayene randevu saatlerimiz 08:00 - 16:20 arasındadır.
 

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin polikliniklerinden biri olan Osmaniye Polikliniği’mizde ,MHRS Web Servisinden veya 182 Hastane Randevu Merkezi 'nden randevu alarak ;

 • Dahiliye Polikliniği,
 • Genel Cerrahi Polikliniği, 
 • Çocuk Hastalıkları Polikliniği,
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği , 
 • Göz Hastalıkları Polikliniği , 
 • Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği  , 
 • Nöroloji Polikliniği , 
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği, 
 • Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği , 
 • Beyin Cerrahi Polikliniği, 
 • Kadın Hastalıkları Polikliniği,
 • Gebe Polikliniği, (Gebe Okulumuz randevu vermeye başlamıştır.)
 • Üroloji Polikliniği ,
 • Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği , 
 • Göğüs Hastalıkları Polikliniği, 
 • Psikiyatri Polikliniği, 
 • Diş Polikliniği, 

Bölümlerimizde muayene olabilirsiniz;

 • Büyük Sağlık Kurulu Raporu,
 • İlaç Muafiyet Raporu,

gibi işlemleriniz için polikliniğimizden hizmet alabilirsiniz.
 
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda

 • Laboratuar         (kan, idrar, dışkı vb.),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Paterji Testi,
 • EKG, 
 • Psikolojik inceleme,
 • Üroflowmetri,
 • Odyoloji, 
 • Radyolojik incelemeler (röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, floroskopi (IVP, Sistografi vb) mamografi*, MR*, kemik yoğunluğu* vb.),
 • Ürodinami*,
 • Bera Testi*,
 • Prick Alerji Testi*,
 • Ekokardiyografi*,
 • EEG-EMG*,
 • Göz Angio, Laser, OCT*,
 • Cildiye Puva*,
 • Endoskopik incelemeler* (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.)
 • Nükleer Tıp Tetkikleri *
 • gibi gerekli tüm tetkik ve tedavilerle hizmet sunmaktayız.
   

Emzirme odası ve mescid(bay-bayan) vardır. 
 

*Osmaniye Polikliniği’mizden alacağınız randevu ile Merkez Polikliniği’mizde yaptırabileceğiniz tetkik ve tedaviler.