menu
menu Menüyü Görüntüle

İnsan Kaynakları

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde Özverili çalışma, Hoşgörü, İnsana Saygı, Güven ve Paylaşım çalışanların ortak paydasını oluşturmaktadır.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çalışanlarının memnuniyetine önem vermekte, sürekli eğitim ve çağdaş çalışma mekanları sunmaktadır.

 

İnsan Kaynaklarında Temel İlkelerimiz;

 • Hastanenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personel ile yerine getirmek,
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
 • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,
 • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak,
 • Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
 • Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak,
 • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek,
 • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.