İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Projelerimiz


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında ve "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler"Proje-1: Sorumlu Birim: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı(www.ua.gov.tr)Program: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri Larenks Kanserli Hastaların Hayata Yeniden Uyumunda Sağlık ÇalışanlarıHayata Yeniden DönüşProje Bütçesi: 8190 AvroProje Sahibi Kuruluş: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiUygulama Yeri: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiAçıklama: Proje-2 : Helath Educatıonand Promotion in Society-İnstitutional and Civic initiatives” POLONYA / LODZ, 07-10 Haziran 2011Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma ZiyaretiProje Katılımcısı: Doç.Dr.Özgür YiğitProje 3: Çalışma Ziyaretleri 2011 akademik yılı 2.döneminde“Helath Educatıon and Promotion in Society” POLONYA / LODZ,”Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma ZiyaretiProje Katılımcısı: Doç.Dr.Ramazan DANSUKProje 4: Ev SahipliğiProgram: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ortak Konulu (Transversal) Program Çalışma Ziyaretleri 2012-2013 akademik döneminde 22-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Health + Education : Quality Health Services” konusunda ev sahipliği yapacaktır.