T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Sağlık Turizmi


Birim Görevlileri 

Birim Hekimi
 • Dr.Yalçın Hacıoğlu

Birim Sağlık Personeli
• Nurten Eren

Birim Bilgi Rehberi
• Gülriz Arslan