T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji