S.B.Ü. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü <
S.B.Ü. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 24/11/2017

Bölüm Kalite Sorumluları

Başhekimlik

Dr.Emine Elvan ÇİFTLİK

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü V.

M.Mustafa ÇELEBİ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü V.

Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER

Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri

Müdür Yardımcısı

Serpil KAYALI

Arşiv Birimi

Muayene ve Komisyon Birimi

Kreş Hizmetleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri

İstatistik Birimi Hizmetleri

Adli ve Hukuk İşleri Birimi Hizmetler

Bilgi İşlem Birimi

Biyomedikal Mühendislik

 

Klinik Mühendislik

 

Satın Alma – Gider Tahakkuk Servisi

Müdür Yardımcısı

Elif GÜLERCE ARSLAN

Hizmet Alımı Kontrol Birimi

Çamaşırhane Hizmetleri

Hasta Taşıma, Karşılama ve Yönlendirme Elemanı Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Doğrudan Temin Birimi

Cenaze ve Morg İşlemleri Birimi Hizmetleri

 

Müdür Yardımcısı

Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER

Ayniyat Saymanlığı

Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmetleri

Fatura Servisi

Gelir Tahakkuk Servisi

Nöbetçi Memurluk Hizmetleri

Personel Servisi

 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı

Mehmet MUSTAFA ÇELEBİ

Garaj Birimi Hizmetlerinin Takibi

Maaş Tahakkuk - Döner Sermaye Servisi

Evrak Servisi

Berberlik Hizmetleri

Santral Birimi Hizmetlerinin Takibi

Güvenlik Hizmetleri

Terzihane Birimi Hizmetleri

Teknik Servis Hizmetleri

Sosyal Servis

Dr.Sezayi PAMUK

Halkla İlişkiler- Hasta Hakları

Dr.Emine Elvan ÇİFTLİK

Merkez Polikliniği

Uz.Dr.Yusuf KARALİ

Osmaniye Polikliniği

Dr.Alper ÖZEL

Kızılelma Polikliniği

Sağlık Kurulu

Sivil Savunma

Sakin OTLU

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Biyokimya Laboratuvarı

Doç.Dr.Berrin Berçik İNAL

Radyoloji Laboratuvarı- MR-BT-USG

Doç.Dr.Nuri Özgür KILIÇKESMEZ

Patoloji Laboratuvarı

Doç.Dr.Erol Rüştü BOZKURT

Eczane – Sıhhi Sarf

Ecz.Hatice ÖZEN

Endoskopi Ünitesi

Doç.Dr.Hasan BEKTAŞ

Sterilizasyon Ünitesi

Uz.Dr.Nagehan Didem SARI

Nükleer Tıp

Prof.Dr.Tevfik Fikret ÇERMİK

Göz Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof.Dr.Muhittin TAŞKAPILI

Diyaliz Ünitesi

Uz.Dr.Sibel GÜLÇİÇEK

Dahiliye Klinikleri - Solunum Laboratuvarı

Uz.Dr.Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA

KBB Kliniği veAmeliyathanesi - Uyku

Laboratuvarı -Odyoloji Laboratuvarı

Prof.Dr.Özgür YİĞİT

Koroner Bakım Ünitesi

Uz.Dr.Turgut KARABAĞ

Üroloji Kliniği, Ameliyathanesi ve

ESWL Ünitesi

Uz.Dr.M.Gökhan TOKTAŞ

Ortopedi Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof.Dr.Yusuf ÖZTÜRKMEN

KadınDoğum Kliniği ve Ameliyathanesi-

Septik Ünitesi-Doğumhane

Uz.Dr.Haluk BACANAKGİL

Yenidoğan Ünitesi

Uz.Dr.Deniz ATALAY

Genel Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi -

Acil Ameliyathanesi

Doç.Dr.Serkan SARI

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Ufuk EMRE

Beyin Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Nail DEMİREL

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

(Yoğun Bakım Üniteleri)

Doç.Dr.Veysel ERDEN

Ağrı Ünitesi

Ameliyathaneler

Tıbbi Onkoloji ve Ayaktan Kemoterapi

Uz.Dr.Rıza Umar GÜRSU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği-

Fizik TedaviÜnitesi

Doç.Dr.Nil SAYINER ÇAĞLAR

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Nagehan DİDEM SARI

Dermatoloji Kliniği- PUVA

Doç.Dr.Ayşe Esra KOKU AKSU

Acil Tıp Kliniği

Doç.Dr.Hakan TOPAÇOĞLU

Diyet Uzmanlığı

Dyt.Sancar YAZLAK

Hematoloji Ünitesi

Uz.Dr.Mehmet Hilmi DOĞU

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Radyasyon Onkolojisi

Uz.Dr.Özlem MERMUT